home

programma

ervaringen

team

contact

Inschrijving & Algemene Voorwaarden


Inschrijving

Inschrijven kan je per mail. Je krijgt van ons een bevestiging. Wanneer een workshop/reis volzet is leggen we een wachtlijst aan om eventuele annulaties op te vangen.


Betaling

30% van het inschrijvingsgeld is te storten bij je inschrijving, het saldo 2 maanden voor aanvang van de reis.

Graag storten op rekeningnummer van Nathalie Verboven (Asociacion Ayni somos Uno): IBAN BE98 8538 5315 0293).  

 

Annulatie

• De annulatievoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. 

• Wanneer  Ayni somos Uno een workshop/reis annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan Ayni somos Uno niet aansprakelijk gesteld worden.

• Als je zelf een workshop/reis annuleert, dan moet dat schriftelijk (e-mail bevestigd voor ontvangst door Ayni).

• Bij annulatie tot 3 maanden voor aanvang van de workshop/reis betaal je 30% administratiekosten met een minimum van 50 Euro.

• Bij annulatie tussen 2 en 3 maanden voor aanvang van de workshop/reis betaal je 50% voor reeds gemaakte kosten.

• Bij latere annulatie (minder dan 2 maanden) of als je niet verwittigt, blijf je ons het volledige bedrag verschuldigd.

• Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen en bij akkoord van Ayni somos Uno, dan betaal je enkel 50 € als bijdrage in de administratiekosten. Een vervanger kan enkel aangebracht worden vóór de start van de workshop/reis, na schriftelijk akkoord van Ayni somos Uno.

•  Ayni somos Uno heeft het recht om personen te weigeren die hun eigen gezondheid of die van anderen in gevaar brengen en/of het groepsproces blijvend hinderen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot terugvordering van de bijdrage.

Deze regels moeten wij helaas invoeren omwille van gemaakte reservatiekosten (hotel, transport). Dank voor Uw begrip.


Ayni somos Uno

is een vereniging zonder winstoogmerk, ingeschreven in Calca, Peru onder RUC nummer 20608890344.


Aansprakelijkheid

Ayni somos Uno is niet aansprakelijk voor eventuele ongelukken, van welke aard ook. Wij werken met goede transporteurs die een legale   verzekering hebben, zoals dit in Peru van toepassing is (SOAT). Het is aangeraden om een reisbijstandsverzekering te nemen die hogere dekking geeft.


Corona en huidige sociale en politieke onzekerheid

Wij nemen de nodige maatregelen om een veilige ervaring te geven. Als een workshop/reis moet geannuleerd worden omwille van globale gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die buiten onze macht liggen betalen we je inschrijvingsgeld terug. Let wel: dit is niet van toepassing indien je zelf je deelname annuleert omwille van persoonlijke redenen. Andere kosten gemaakt door deelnemers zoals vliegtuigtickets betalen wij uiteraard niet terug.


Foto's

Foto's genomen tijdens, cursussessies of cursusverblijf kunnen gebruikt worden in onze communicatie, (bijvoorbeeld website of Facebook).  Als je er bezwaar tegen hebt dat we foto's gebruiken waarop jij duidelijk herkenbaar in beeld bent, meld ons dat dan voor de start van de reis.


Privacy Verklaring

We vinden jouw privacy belangrijk. We beschermen jouw persoonsgegevens. Deze worden nooit aan derden gegeven. De door U meegedeelde gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden: het versturen van nieuwsbrieven (max. 4x/jaar) en het verwerken van een inschrijving (workshop of evenement).

Wil je geschrapt worden van onze mailinglijst kan dit ten allen tijden door een mail te versturen met verzoek om uitschrijven uit het bestand (ayni.uno@gmail).


We wensen je wonderlijke dagen tijdens en na onze workshops en reizen.